zgloszenie

Zapisz się

Zgłoś swój udział


Dane zgłaszanych osób
Regulamin
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem określającym warunkami uczestnictwa i akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia. Oświadczam, że przejmuję zobowiązania wobec Obserwatorium Sp. z o.o. oraz SYMETRIA UX Sp. z o.o. wynikające z niniejszego zgłoszenia w przypadku gdy wskazany przeze mnie płatnik nie ureguluje należności.
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Obserwatorium Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz SYMETRIA UX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Obserwatorium Sp. z o.o. oraz SYMETRIA UX Sp. z o.o, świadczonych usług oraz oferowanych produktów
Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących Obserwatorium Sp. z o.o. oraz SYMETRIA UX Sp. z o.o. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu ofert klientów Obserwatorium Sp. z o.o. oraz SYMETRIA UX Sp. z o.o. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych klientów Obserwatorium Sp. z o.o. oraz SYMETRIA UX Sp. z o.o. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.
Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Agnieszka Kamin

| Manager projektu

kontakt@uxpowerday.pl